Dr. Ilse Van Roost

Maak afspraak

Dr. Else Gysels

Maak afspraak

Dr. Cédric Verheyen

Maak afspraak

Dr. Walter Van Roost

Maak afspraak

Mevr. Maes Jolien

Afspraken telefonisch
0496 02 06 95

Update i.v.m. het Corona virus (COVID-19) (update oktober 2020)

 

Beste patiënten,

ivm agendasysteem:

 

 

 

 

We hopen met deze maatregelen ons steentje bij te dragen en vooral u als patiënt te beschermen!

Dr. B. Verplancke
Dr. I. Van Roost
Mevr Sanne Truyens