Dr. Ilse Van Roost

Maak afspraak

Dr. Else Gysels

Maak afspraak

Dr. Cédric Verheyen

Maak afspraak

Dr. Walter Van Roost

Maak afspraak

Update i.v.m. het Corona virus (COVID-19)

 

Beste patiënten,

ivm agendasysteem:

 

 

 

 

 

We hopen met deze maatregelen ons steentje bij te dragen en vooral u als patiënt te beschermen!

Dr. B. Verplancke
Dr. I. Van Roost
Dr. E. Gysels
Dr. C. Verheyen

Mevr Christel Hooghten