Dr. Ilse Van Roost

Maak afspraak

Dr. Else Gysels

Maak afspraak

Dr. Laure Van den Hooff

Maak afspraak

Dr. Walter Van Roost

Maak afspraak

COVID-19 + vakantie

 

Beste patiënten,

hopelijk hebben we de grootste miserie achter ons.

Vakantie:

Dr. B. Verplancke
Dr. I. Van Roost
Dr. E. Gysels
Dr. L. Van den Hooff

Mevr. Christel Hooghten