Dr. Ilse Van Roost

Maak afspraak

Dr. Else Gysels

Maak afspraak

Dr. Cédric Verheyen

Maak afspraak

Dr. Walter Van Roost

Maak afspraak

Mevr. Maes Jolien

Afspraken telefonisch
0496 02 06 95

Update i.v.m. het Corona virus (COVID-19)

 

Beste patiënten,

ivm agendasysteem:

 

 

 

 

 

We hopen met deze maatregelen ons steentje bij te dragen en vooral u als patiënt te beschermen!

Dr. B. Verplancke
Dr. I. Van Roost
Dr. E. Gysels
Dr. C. Verheyen

Mevr Christel Hooghten