Griepvaccinaties seizoen 2020-2021

De griepvaccins 2020-2021 zullen anders verlopen dan andere jaren gezien de COVID-19 pandemie. Wij organiseren om deze reden geen “vaccinatiedag” dit jaar, waarop iedereen mag komen. Wij zullen in de plaats hiervan aparte afspraakmomenten voorzien om het griepvaccin te zetten. U belt best om dit in de plannen, waarvoor dank!