Griepvaccinaties

Vaccinatie tegen griep maakt geen deel uit van het basisvaccinatieschema. De griepprik is wel sterk aanbevolen voor:

  • 65-plussers;
  • zwangere vrouwen vanaf het tweede trimester van hun zwangerschap
  • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, chronische spierziekte, diabetes; mensen met een verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
  • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is
  • iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
  • iedereen werkzaam in de gezondheidssector.

Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Bespreek dat met je huisarts.

Wanneer vaccineren tegen het griepvirus?

De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend tussen midden oktober en midden november. Het vaccin beschermt pas goed na twee weken en is maar goed voor één winterperiode. Elk jaar circuleren er immers andere types griepvirussen en de samenstelling van het vaccin moet telkens worden aangepast.

Onze praktijk voorziet een apart vaccinatiemoment op zaterdag 10 november tussen 9u en 11u.

Wat kost de griepprik?

De meeste griepvaccins kosten tussen de 10 en 12 euro per vaccin.

Gratis voor bewoners van gesubsidieerde instellingen.

Gedeeltelijke terugbetaling

Als je tot een groep behoort die in aanmerking komt voor gedeeltelijke terugbetaling, dan kost het vaccin ongeveer 6 euro. Daarvoor moet het vaccin voorgeschreven worden met een speciale vermelding op het voorschrift. Uw arts is hiervan op de hoogte.

De meeste ziekenfondsen bieden ook de mogelijkheid om jaarlijks een bedrag terug te vragen voor kosten gemaakt voor aankoop van vaccins, in het kader van de aanvullende ziekteverzekering. Vraag hiervoor een speciaal attest in uw apotheek.