Taak van de huisarts

Als huisarts spelen wij een centrale rol in de gezondheidszorg. Door het bundelen van uw belangrijke medische gegevens (operaties, vaccinaties, medicatie, chronische ziekten,…) in het GMD (globaal medisch dossier) hebben wij een totaalbeeld van uw gezondheidstoestand. U kan bij ons onder meer terecht voor:

 • acute medische problemen
 • preventieve onderzoeken (bloeddruk, bloedname, cholesterol, vaccinaties,…)
 • reisadvies en vaccinaties
 • gynaecologisch onderzoek (uitstrijkje, anticonceptie,…)
 • preoperatieve onderzoeken, bv. een ECG (filmpje van het hart)
 • zwangerschapsbegeleiding
 • onderzoek van uw pasgeboren baby of ouder kind
 • eerste opvang en opvolging van psychische problemen
 • cryotherapie (bevriezen van wratten of andere huidletsels)
 • kleine heelkunde ( operatief wegnemen van huidletsels)
 • opvolging van uw consultatie of verblijf in het ziekenhuis (bespreken van onderzoeksresultaten, wondcontrole, verwijderen van hechtingen,…)
 • begeleiding van de laatste levensfase (palliatieve begeleiding)
 • wondzorg en hechtingen
 • spirometrie (longfunctieonderzoek)
 • opvolging van chronische aandoeningen (hypertensie, diabetes, copd, …)
 • sportmedische begeleiding & consultaties

Omdat wij werken met een gezamenlijk elektronisch medisch dossier, kan elke arts van onze praktijk- zo nodig-  kennis nemen van uw medische voorgeschiedenis.

Missie & Visie:

 • In onze praktijk willen we een kwaliteitsvolle huisartsgeneeskunde voor iedereen aanbieden, ongeacht sociale status en/of etnische afkomst. Dit betekent dat we een gezondheidszorg op maat van de patiënt willen aanbieden, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de meest recente richtlijnen.
 • We streven ernaar om zorg aan te bieden zonder belangrijke wachttijden voor de patiënt. Wij willen geen zorg weigeren, maar bij toenemende werkdruk taken intern delegeren zodat efficiënt zorgbeheer mogelijk blijft.
 • De huisarts is de centrale spil in de gezondheidszorg: wij staan in voor alle eerstelijnszorg. Van infectieuze pathologie naar preventie over vaccinaties tot kleine chirurgie: wij proberen bij alles de meest kwaliteitsvolle zorg te voorzien.
 • Voor de continuïteit van de medische zorg werken we samen met de regionale huisartsenorganisatie. Samenwerken als team, met respect voor ieders werkorganisatie, rekening houdend met de soms wisselende thuissituatie vinden we belangrijk.  Iedere werknemer maakt deel uit van het team.