Voorschriften en attesten

Enkel attesten die stroken met de waarheid, worden afgeleverd. Uw arts kan enkel deze attesten schrijven die stroken met de waarheid: vraag daarom enkel wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen immers steeds geweigerd worden.
Op attesten die niet stroken met de waarheid staan strenge straffen zowel voor voorschrijver als voor verzoeker.

Komt u uitzonderlijk chronische medicatie tekort tot aan de volgende controle, dan kan dit met uw arts besproken worden.