Voorschriften

Omwille van de wettelijke verplichting en in het kader van kwalitatieve zorgverlening mag een voorschrift niet meegegeven worden en dient U aldus op raadpleging te komen.  Onze artsen zullen samen met U bespreken wanneer een nieuw bezoek noodzakelijk is en tot dan de nodige hoeveelheid voorschriften voorzien.  Voor langdurig in te nemen medicatie varieert deze termijn meestal van 3 tot 6 maanden afhankelijk van de onderliggende aandoening(en).